Det hele begynte i 2019, da John John for første gang kåra årets kvinne på Zanzibar, forteller han. Vinneren ble ungjenta Aisha Bakary, som med kunstnernavnet DJ Hijab hadde blitt den første kvinnelige DJ-en på øya. Fire år senere er hun fullbooka med turneer både i Tanzania og nabolanda og har klart å gjøre DJ-jobbinga til et levebrød. Hun har også starta sin egen DJ-skole.

Forsida på boka «Female Footprints», som inneholder bilder av og intervju med 38 zanzibarske kvinner som driver med noe helt anna enn det som blir forventa av dem i det mannsdominerte samfunnet. Foto: Female Footprints

– Det er imponerende å gjøre noe slikt nå man kommer fra en øy med så tradisjonelle kjønnsroller som Zanzibar! Men det er også mange andre kvinner på øya som trosser kjønnsrollene og gjør fantastiske ting, til tross for det mannsdominerte samfunnet og undertrykkelsen de hele tida er utsatt for. De kvinnene ville jeg løfte fram og hylle, sier John John.

Den første «Årets kvinne»-prisen leda til en tanke om å samle og presentere et knippe av de sterke kvinnene i ei bok. Resultatet ble «Female Footprints», en praktbok om 38 ulike kvinner som har funnet seg yrker som nærmest er uhørt for sitt kjønn på Zanzibar:

– Det er blant anna DJ Hijab, en fotballtrener, en drosjesjåfør og en minister, opplyser han.

Slik presenteres den første kvinnelige byggprosjektlederen på Zanzibar, her med tekst på swahili. (Det er engelsk tekst på motstående side.) Foto: privat

Etter at «Årets kvinne» på Zanzibar ble satt på pause et par år under pandemien, ble den utdelt igjen i fjor. Prisen gikk da til Hafsa Mbamba, grunnlegger og leder av Grassroot Traveller, et reiseselskap som konsentrere seg om sosialt ansvarlig turisme. Prisutdeleren var kvinneministeren på Zanzibar,  Riziki Pembe Juma.

– «Årets kvinne»-prisen har full støtte fra regjeringa på Zanzibar, som nå har seks kvinner i regjeringa. Det er altså en positiv utvikling på øya når det gjelder likestilling og kvinners muligheter. Ingen av de kvinnelige regjeringsmedlemmene har ledererfaring, men de får nå et kurs i selvledelse og lederutvikling som kona mi, Irmelin Drake, og jeg står bak, forteller John John.

«Female Footprints» består av fotografier og intervjuer, med tekst på engelsk og swahili. Målet er at andre jenter og kvinner på Zanzibar skal få gode rollemodeller og se at det er mulig å gjøre noe anna enn det familien og samfunnet ellers forventer av dem:

– Boka feirer jentene og formidler at jenter er verd noe – også på ei øy der mannen tradisjonelt har bestemt alt, sier John John Bruseth, som sammen med svenske Hanna McCarrick har hatt en redaktørfunksjon for boka. McCarrick, som bor fast på Zanzibar, har nå overtatt prosjektet og er den som står for promotering og salg av boka.