Treningshelse Holding som eier treningskjedene Aktiv365 og Family Sports Club har tatt et nytt steg ved å inkludere Aktiv Trening som den tredje kjeden i konsernet. De tre kjedene vil etter dette ha 72 sentre i Norge og om lag 100.000 medlemmer. Treningshelse Holding styrker med dette posisjonen i markedet for fullservice treningssentre i Norge.

– Dette er en merkedag for Aktiv Trening og alle medlemmene, og vi ser frem til å kunne bli en større og sterkere kjede som kan tilby folk enda flere treningsmuligheter ved å bli en del av Treningshelse-konsernet, sier David Andersen, Aktiv Trenings grunnlegger og daglige leder.