– Vi som innbyggere føler oss ført bak lyset av politikere og statens vegvesen, som likevel ikke vil lage ei trygg kryssing her, forteller Monica Lervåg, leder i Solevåg FAU.

Skisse fra Sula kommune Foto: Sula kommune

I september fikk de tilsendt en plan fra Sula Kommune som viste planlagte løsning for krysset på E39, ved Sunde i Solevågen.

– I tilsendte skisse kunne vi se at det var tydelig avmerket et gangfelt, og følgende informasjon fulgte med: Det som er planlagt er redusert fartsgrense til 50km/t og opphøyd gangfelt med intensivbelysning. I tillegg vil det bli opparbeid en bussholdeplass på rett side av vegen. Dette så betryggende ut i forhold til kryssing av vegen spesielt for våre unge, men også alle som ferdes og går tur rundt Valen, forteller Robert de Boer og Roy Sunde, som begge er pappaer.

Etter en samtale med entreprenøren kom det imidlertid for en dag at det ikke er planlagt noen form for gangfelt slik det tidligere var angitt fra Sula kommune.

– Det har blitt sendt eposter til ordfører, administrasjon og leder i teknisk utvalg for å forsøke å få frem hva som er avtalt og hva kommunen gjøre, men vi har ikke fått noe svar, forteller de.

Og søndag aksjonerte de altså i håp om å bli hørt.

– Nå i mørketida blir en utrygg skolevei enda farligere for våre skolebarn. Vi kan ikke vente lenger, og håper at en aksjon og oppmerksomhet rundt denne saken kan hjelpe, avslutter de.

Foto: Robert de Boer
Foto: Robert de Boer