I en av de korteste sakene i ukas utgave av Nytt i Uka hadde jeg klart å gjøre, ikke bare en, men to feil! Og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Kl. 09.02 onsdag morgen ringte telefonen i redaksjonen. I andre enden var ingen ringere enn en relativt opprørt Jan Arild Hagen, som umiddelbart tok meg i skole. Og er det noen mennesker i denne byen man bare må lytte til når det kommer til gater og by-historie, så er Jan Arild Hagen en av disse.

Feil 1

Da jeg vokste opp i Klipra gikk den svingete bakken mellom Borgundvegen og Ystenesgate på folkemunne under to navn: Svingebakken og Sykehusbakken. Da visste vi hvor vi var. I saken omtalte jeg dette derfor som Sykehusbakken, en beklagelig navnefeil på det som egentlig heter Sjukehusgata.

– Jeg skulle mene å ha god kontroll på dette. Jeg har tross alt bodd store deler av livet mitt i huset der skiltet står, før jeg flytta til Fjellgata for noen år siden, forteller Hagen

Navnet på gata er skiltet på fasaden til Hagens tidligere adresse. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

Feil 2

Og uten tvil den mest alvorlige: I saken omtalte jeg stedet som: «ved den gamle bygrensa». Dette er helt feil! Det har vært mange ulike bygrenser i Ålesund opp gjennom årene, men den har ALDRI gått her.

– Fram til 1875 lå bygrensa noen hundre meter lengre vest, på Buholmens østligste punkt, før den da ble flyttet inn til Kløvadalen, kunne Hagen fortelle meg.

Det verste er, at ved nærmere ettertanke er dette skrevet mot bedre viten. Det er mange år siden jeg ble fortalt at steinstøtta som står her ikke har noen verdens ting med bygrense å gjøre. Støtta er utstyrt med to årstall, 1892 og 1920, og er satt opp for å markere to utvidelser av Borgundvegen til dagens bredde. Steinstøtta skal ettersigende ha vært et yndet turmål for byens borgere i gamle dager.

Så - sånn er det!

Jan Arild Hagen ved Støtta Foto: Anne Solveig Berge Trandal
Etter skriveriene om støtta på Borgundvegen mottok vi dette bildet fra Aslak Sødergren. Bildet er tatt i 1947, og viser fra venstre: Dagfinn Hagen, Terje Pettersen, Marit Kalvik, Einy Pettersen, Alfhild Hagen, Aslak Sødergren og Torbjørn HagenDama til venstre er Ragna Hagen,mor til Torbjørn,Alfhild og Dagfinn. Foto: Privat