Det viste seg å være motstridende informasjon på Ålesund kommune sitt nettsted. På en side sto det at heisen ville være stengt i 15 uker, men på en annen sto det 5. februar - 1. april, altså åtte uker.

Vi spurte kommunen, og de forteller at heisen ble stengt 5. februar og er planlagt stengt i åtte til ni uker. Målet er at den nye heisen skal være klar til bruk 1. april, men presiserer at dette kan bli forlenget.

Feilinformasjonen på kommunens nettsted er nå oppdatert.