Linda Fiskerstrand Sperre er i tillegg planteviter, med over 10 års erfaring med grøntforvaltning i kommunen, i tillegg til hageentusiast på fritiden.

I Norge er hele 30 prosent av villbiene og 22 prosent av sommerfuglene oppført på rødlista for truede arter. WW Verdens naturfond oppfordrer norske hageeiere til å gjøre en innsats for pollinatorene de neste månedene og droppe plenklippen.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren

Anbefaler å droppe plenklippen

– Det er lite liv i en striglet plen. Vi anbefaler derfor å droppe plenklippen helt eller klippe mye sjeldnere, og la ville blomster vokse fritt. Det vi mennesker ser på som «ugress» er viktige næringskilder for insekter, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur i en pressemelding.

Regjeringens mål om å stanse og reversere tapet av natur innen 2030 er et steg i riktig retning. Men hver enkelt av oss kan også bidra til dette målet ved å gjøre små, men betydningsfulle endringer i vår egen hagepraksis.

Foto: freepik

Det trenger ikke å se sjuskete ut

– Det er viktig å huske at det er en vurderingssak når det gjelder hvilke blomster og vekster som kommer opp når du lar det gro, forklarer Linda Fiskerstrand Sperre.

– Man skal passe på at det ikke etablerer seg uønskede arter i det avsatte området. Mange skadelige arter er godt likt av mennesker, men man gjør naturen en bjørnetjeneste om man velger å dyrke frem disse. Om man er usikker på hvilken art man har så kan man bruke ulike apper til å gjenkjenne planten. Det kan være flere arter som ligner mye på hverandre, og som er både bra og dårlig for miljøet. Artsdatabasen er en god kilde for å søke opp artsnavn og lese hvordan den påvirker miljøet, sier hun.

For de som er bekymret for naboens reaksjoner så trenger det ikke å måtte se sjuskete ut. Det er mulig å designe en del av plenen som kan få vokse fritt på en mer kontrollert måte. Ved å legge til rette for naturlig vekst i hagen, kan vi ikke bare bidra til å redde bier, men også skape et mer bærekraftig og levende miljø rundt oss.

Engblomster som kvitkløver, engkarse og rødkløver er spesielt elsket av pollinatorer og trives i næringsfattig, skrinn jord, sier Linda.

Om man designer områder i hagen hvor det kan vokse vilt, så kan det se både estetisk og planlagt ut. Foto: evening_tao on Freepik