Pasquine har doktorgrad i markedsføring fra Norges Handelshøyskole, NHH. Han var førsteamanuensis II ved NHH i 11 år, og har vært ansatt ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) siden 2010.

– Jeg er takknemlig for tilliten jeg har fått til å fortsette i rollen som instituttleder, med det gode arbeidsmiljøet og de spennende arbeidsoppgavene vi har ved IIF. Vi jobber sammen for å sikre en solid fremtid for instituttet, ved å øke antall studenter, både nasjonale og internasjonale og innen etter- og videreutdanning. Vi skal opprettholde vårt aktive forskningsmiljø og bygge sterke tverrfaglige relasjoner, sier Mark Pasquine.

– Hans «utenfra-blikk» og evne til nettverksbygging er verdifullt for et institutt som er opptatt av relasjoner, sier dekan Monica Rolfsen.

Ved IIF har Pasquine hatt flere roller. Han har blant annet vært studieprogramleder for masterprogrammene, studieprogramleder for bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse, og hatt ansvar for veiledning av masteroppgaver og PhD-kandidater, i tillegg til undervisning og forskning.

Strategisk og inkluderende

Det siste året har han hatt midlertidig stilling som instituttleder.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at Mark Pasquine nå formelt er tilsatt i den stillingen han har fungert i det siste året, sier dekan Monica Rolfsen.

– Jeg kjenner Mark som strategisk, tydelig og beslutningsdyktig, samtidig som han er lyttende og inkluderende. Han har også et «utenfra-blikk» og er god på nettverksbygging, som er verdifullt for et institutt og fagmiljø som er opptatt av relasjoner både nasjonalt og internasjonalt, sier Rolfsen.

Dekanen legger til at Pasquines kompetanse i markedsføring kommer godt med i arbeidet med synliggjøring av instituttet, både eksternt og internt ved NTNU.

Pasquine er tilsatt ut neste lederperiode, fram til 1. august 2029. Institutt for internasjonal forretningsdrift er lokalisert i Ålesund.til 1. august 2029.