I rollen som prosjektleder blir Knut Tore blant annet ansvarlig for at innovasjonsprosjekter i klynga blir gjennomført. I tillegg får han ansvaret for flere eksterne prosjekter, ifølge en pressemelding.

– Knut Tore har solid faglig tyngde og bred erfaring fra skipsbygging. Vi mener at Knut Tore vil utfylle vår stab godt, og vil kunne tilføre oss økt maritim kompetanse, heter det videre.

Han er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU, med fordypning i marin prosjektering, og har de siste årene jobbet som Lead Project Engineer i Vards cruiseavdeling. Her har han ledet design og ingeniørarbeidet for de to cruiseskipene levert fra Søviknes til Viking Expedition, og har fulgt prosjektet fra før kontrakt til levering. Før den tid har han jobbet med andre prosjekter innen offshore, fisk og cruisesegmentet, heter det videre.

–Det vi gjør her med å utvikle og bygge store, komplekse prosjekter ut i fra små nes og holmer på Sunnmøre har noe fascinerende, nærmest naturstridig over seg. Derfor er det er nok min nysgjerrighet for hvordan dette faktisk lar seg gjøre som er min største motivasjon. Samtidig føler jeg at det er en veldig spennende mulighet å faktisk få jobbe med å påvirke og videreutvikle denne klynga for fremtida. Jeg har stor tro på at klynga kan ta videre steg fremover om vi gjør de rette grepene, sier Aurdal.