Med denne dagen ønsker vi å vise at fysisk aktivitet er en kilde til glede og overskudd. Fysisk aktivitet er en medisin helt uten bivirkninger – som gir både helsegevinsten som forebygging av livsstilssykdommer og glede ved bevegelse, heter det videre i pressemeldingen.

Verdens aktivitetsdag eller «Move for Health Day», ble etablert i 2003 av tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland. Dagen handler om fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer.

Årets tema er «Aktiv hverdag», og WHOs mål for dagen er å:

· Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer

· Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler

· Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer

· Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv

(Kilde: Helsedirektoratet)