De måtte i tillegg ut tre ganger for å ta blodprøver av bilister etter mistanker om ruskjøring. Tre bilførere ble også anmeldt for kjøring uten førerkort. Dette skjedde på Sunnmøre i løpet av en og samme dag.