Fredrik Græsvik har bak seg mer enn 30 år som utenrikskorrespondent for TV2, inntil han gav seg ved årsskiftet. Onsdag 21. februar kommer han til Ålesund bibliotek med foredraget «Evig krig». Der tar han for seg krigen på Gaza, bakgrunnen for den og om det kan finnes noen løsning, går det fram av ei pressemelding fra biblioteket.

Blant spørsmåla Græsvik prøver å gi et svar på, er «Hvorfor angrep egentlig Hamas?», «Hvorfor stansa ikke verdenssamfunnet israelerne når tapstalla viste at flere titusen sivile var blitt drept som følge av bombinga?» og «Hva kan de regionale konsekvensene bli av at krigen fremdeles får pågå?»

Fredrik Græsvik har fått flere nasjonale og internasjonale priser for TV-reportasjene sine. Han har også laga flere dokumentarfilmer og har gitt ut seks bøker.

Arrangementet er støtta av «Fritt ord» og er gratis og åpent for alle.