– Hun har brei erfaring i å veilede folk inn i arbeidslivet, og har jobbet med tilsvarende oppgaver både i Frisk Utvikling og Naviga, forteller han

Den nye nestlederen er utdannet faglærer med videreutdanning innen tverrprofesjonell rettledning, kommer fra en stiling som prosjektleder og arbeids- og inkluderingskonsulent hos Brisk, og har også jobba med prosjektet «I Ung».

En sentral rolle hos Sula Vekst

– Synnøve vil bli en flott ressurs for arbeidstakerne i Sula Vekst og blir naturlig med i ledergruppa i selskapet. Hun blir daglig leder sin stedfortreder og skal gi administrativ lederstøtte, fortsetter han.

Sula Vekst tilbyr varig tilrettelagt arbeid for folk som havner utenfor det ordinære arbeidslivet.

– Synnøve har også opparbeidet et stort nettverk og god kontaktflate ut mot næringslivet i region. Vi håper derfor på sikt å kunne tilby flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær bedrifter. Her vil Synnøve få ei sentral rolle, lover Vebenstad.