Det blir servering, kulturelt innslag, og auksjon med ingen ringere enn Eva Vinje Aurdal som auksjonarius. Med andre ord en perfekt start på førjulstiden, heter det videre.

Presisering fra Ålesund kommune

Men du kan nok ikke ta med tømmerstokkene hjem til deg selv.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser fra velforeninger som ønsker å overta tømmeret. Derfor har vi invitert næringslivet til auksjonen, og gitt dem muligheten til både å kunne gi et bidrag til en veldedig organisasjon og til at velforeningene kan kan få oppfylt sine ønsker. Og responsen fra næringslivet har vært god, får vi opplyst fra Ålesund kommune.

Hvorfor auksjon?

Tømmerstokkene har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av byromma våre. Som ett av flere midlertidige kunstprosjekt har de vært del av en ny metode for by- og stedsutvikling. Hensikten har blant annet vært å utforske kvalitetene og potensialet til byrommet, og dessuten å få høre folkets stemme. Stokkene har blitt noe alle kjenner til. De har skapt følelser og reaksjoner, slik kunst er ment å gjøre. I tillegg har de skapt møteplasser for ulike mennesker i samfunnet.

Nå er tiden for de midlertidige utprøvingene over, og vi ønsker at tømmerstokkene skal gjenbrukes til noe fint og samfunnsnyttig. På auksjonen sier vi takk til tømmerstokkene i byrommet, og ønsker dem velkommen som materiale med ny bruk. Tømmerstokkene skal leve videre hos velforeninger i Ålesund Kommune, som selv kan bygge det de ønsker. Slik kan tømmerstokkene bidra videre til stedsutvikling, med bærekraft i forsetet.

Hvor går pengene?

Pengene fra auksjonen går til veldedige formål. De utvalgte formålene er viktige bidragsytere i samfunnet vårt, og representerer viktige stemmer i utviklingen av byromma og stedsutvikling generelt. Disse er henholdsvis Røde Kors, Blindeforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi gleder oss stort til en spennende og hyggelig auksjon, avslutter Ålesund kommune.