I borettslaget Aspegata 15, 17 og 19 har de tatt brannsikkerheten på alvor i tiden før jul. Borettslaget ble bygd i 1973 og er såpass gammelt at brannsikkerheten ikke har vært tilstrekkelig i henhold til de nye forskriftene som har kommet. Grunnet manglende brannforebygging i borettslaget, tok styret kontakt med Ålesund brannvesen og kalte inn alle beboerne til et møte i oktober, hvor det ble bestemt at borettslaget skulle sette i gang med å øke brannsikkerheten i alle de 40 leilighetene som er på huset.

– I etterkant av møtet vedtok styret at vi skulle oppgradere/brannsikre alle leilighetene og fellesarealene i blokka. Så inngikk vi en avtale med KS Brannsikring Reite om å utføre dette arbeidet. Vi visste at dette var nødvendig og beboerne er veldig positive til at vi er i gang, sier styreleder i borettslaget i Aspegata, Reidun Kvien.

Dette er tiltakene

KS Brannsikring Reite drives av Ole Tommy Reite og leverer brannpreventive produkter og tjenester. Avtalen med borettslaget i Aspegata innebærer blant anna montering av to seriekoblede røykvarslere i hver leilighet, et nytt brannslukningsapparat til alle boenheter og utlevering av brannteppe og nødskum til alle leilighetene. I tillegg har alle oppgangene i blokka fått rømningsveiskilt og alle trappeløpene har fått ledesystem på nedre og øvre trinn.

– Jeg har også gitt beboerne en del brannpreventive tips og råd, og delt ut brosjyren «Brannvern», som inneholder det meste man trenger å vite om brann, sier Ole Tommy Reite.

I juletiden er antall branner høyere enn vanlig og de fleste brannene oppstår på kjøkkenet i forbindelse med matlaging. Ole Tommy Reite anbefaler derfor alle å ha komfyrvakt. I Aspegata har han bidratt til å øke brannsikkerheten ved å montere røykvarslere, dele ut brannslukningsapparat, brannteppe og nødskum, samt montert rømningsveiskilt og gitt trappeløpene ledesystem. Foto: Kristian Moe

Branntips og råd

Han kommer samtidig med sine beste tips og råd for å unngå at branner og branntilløp oppstår nå i den kommende juleperioden.

– Det er viktig å ha fokus på hva man kan gjøre for å ha det mest mulig brannsikkert i hjemmet. Det kan for eksempel være å anskaffe brannpreventive produkter og sørge for at vedlikeholde, teste og kontrollere disse. Ellers må man ha gode slukkemiddel lett tilgjengelig slik at man kan slukke en eventuell brann så fort som mulig, er rådene fra Ole Tommy Reite.

– Og så er det viktig å ta el-kontroll og sørge for at alt elektrisk er i henhold til krav og at man ikke har noen skjulte brannfeller med dårlige koblinger eller sikringer. Til slutt er det viktig å infomere om at de fleste branner starter på kjøkkenet i forbindelse med matlaging. Komfyrvakt kom inn som et krav i 2010, så det er noe jeg anbefaler alle å etablere, legger han til.

Mer hektisk for brannvesenet

Som nevnt er vintermånedene og kanskje spesielt jula en liten høytid for branner og branntilløp. Dette understrekes også av statistikken som Ålesund brannvesen sitter på. Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Ålesund brannvesen, Håvard Kleppe, oppstår det omtrent 20 prosent mer branner i desember og januar enn i sommermånedene. Han begrunner dette med økt inneaktivitet og at vi generelt bruker mer strøm grunnet kulden.

Flere branner betyr også mer jobb for brannvesenet. Kleppe opplyser at i tiden før jul driver brannvesenet med mye forebyggende arbeid.

– Vi kjører diverse kampanjer og aktiviteter. Førstkommende fredag er det Røykvarslerdagen, der vi blant anna kommer til å dele ut røykvarslerbatteri på kjøpesenter. Og neste tirsdag skal vi ha Brannslukkingsdag, forteller han.

I tillegg kommer han med råd og advarsler før brannhøytiden

– Branner kan oppstå overalt, men kjøkkenet dominerer og da er det som oftest i forbindelse med matlaging. Ellers kan det fort begynne å brenne i levende lys eller i julebelysning. Vær våkne på mulige brannkilder og vær forsiktige med åpen ild og elektrisitet, oppfordrer Håvard Kleppe.