Ålesund, Ørskog: UP har avholdt hastighetskontroll på Storfjordsvegen. Resultat: 24 forenklede forelegg og en anmeldelse med førerkortbeslag. Høyeste hastighet målt til 82 km/t i 50 sonen, skrev politiet på X tirsdag kl.12.11.