Det har i lengre tid vært slik at det har smelt godt når man har kjørt over noen av disse, og en av kummene i øvre del av Løvenvoldgata er allerede utbedret.

Foto: Kåre Stig Nøstdal

Men nå er tilstanden for i alle fall en av kummene på St. Olavs plass så kritisk at det har oppstått en flere centimeter høy kant mellom kumlokket og brosteinen.

Ålesund kommune kan bekrefte at de er klar over problemet, etter en synfaring på plassen på forsommeren. De har vært i kontakt med entreprenør og har som mål å få utbedret dette før vinteren.

Foto: Kåre Stig Nøstdal