– At det kommer, er kanskje gammelt nytt for mange, men vi er glad for å endelig være i gang med å planlegge utrullingen til innbyggerne i gamle Ålesund kommune, forteller hun.

Starter utrulling i august -oppstart i desember

Ålesunderne vil fra desember 2023 kunne sortere ut matavfall i egen beholder.

– Vårt hovedbudskap på denne siden av sommeren er «fortsett som før - vi ordner resten». Publikum vil få utstyr og beskjed om når de kan begynne å bruke det, i god tid i forveien, sier hun videre.

Slik ser de nye dunkene for matavfall ut. Foto: Årim

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet fra Ålesund vil gå til to ulike biogassanlegg i Norge. HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS) sitt anlegg på Trollmyra i Jevnaker, og til Oslo kommunes biogassanlegg på Romerike. Der blir matavfallet omdannet til biogass.

– Dette er en viktig fornybar energikilde, som gir god klimanytte når det blir brukt som erstatning for diesel i transportsektoren og skipstrafikken. Fra biogassproduksjonen får vi også en biorest som kan brukes som gjødsel i jordbruket, forklarer Mehl Nakken.

400 000 tonn matavfall i året

Matsvinn er et omfattende problem. I følge matvett.no kaster vi i Norge over 400 000 tonn mat årlig. Dette er mat som burde vært spist opp. Matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. norske kroner og et CO2-utslipp på 1,3 millioner tonn. Disse tallene inkluderer ikke matsvinnet som kommer fra landbruk, sjømatindustrien og offentlige virksomheter, ifølge Årim.

– Vi skal ikke si oss fornøyd med å kildesortere matavfallet. Vi må parallelt jobbe med å kaste mindre mat. De aller færreste av oss vet hvor mye mat vi faktisk kaster. Vi har nok en formening, men det viser seg at de fleste av oss kaster svært mye mer enn vi tror, forteller kommunikasjonssjefen.

– Mengden matavfall vi kaster blir straks mer synlig når vi skiller det ut i egen beholder. Bevisstgjøringen som følger, vil i seg selv kunne bidra til at den enkelte kaster mindre mat, mener hun.

Full kildesortering for alle

– Etter utrullingen er gjennomført har vi full kildesortering for alle innbyggerne i hele regionen. Vi vet at dette har vært etterlengtet for de aller fleste. Svært mange er blitt godt vant til utsortering av matavfall på hytta, og vi er helt avhengig av kontinuitet for å få innarbeidet de gode kildesorteringsvanene, avslutter Nakken.