– Vi vokser hele tiden i omsetning, får flere kunder og har mer volum som skal ut dørene. Det gamle lageret var ikke gunstig i forhold til driften vår. Det var trangt og lavt under taket. Nå har vi litt større plass, men viktigst av alt er at det nye lageret er bedre tilpasset, forteller logistikksjef i H.I Giørtz Gunnhild Sandnes og lagersjef Terje Lorgen.

Mye forarbeid

Prosessen med å bygge et nytt lager startet tilbake i januar/februar i fjor. Da begynte tilrettelegginsarbeidet, før det i september ble lagt en ny ringmur rundt lageret slik at det ble klart for utvidelse. Rett før jul fortsatte arbeidet med å rive innvending elektrisitet i det gamle lageret, og i starten av januar i år startet rivingen av det gamle lagerbygget. Nå har lageret blitt utvidet i både gulvareal og takhøyde, og lagerarbeiderne kan boltre seg på et areal som er rundt 400 m2 større enn tidligere.

– Vi har også fått større støtplass eller lagringsplass. Nå har vi totalt nesten 1900 plasser i den nye hallen, som nesten er en dobling av kapasiteten vi hadde før. Det er sårt tiltrengt for vi har hatt det trangt til tider, forteller lagersjef Terje Lorgen.

– Forrige lager var bygd med skråtak inn til gjeldende vegg som gjorde at vi ikke fikk utnyttet arealet helt. Nå er det høyere under taket og det utgjør en stor og viktig forskjell. I tillegg har vi fått en ekstra plukkgang, legger Gunnhild Sandnes til.

Slik så det nye lageret til H.I. Giørtz ut før det ble fylt med varer. Foto: H.I Giørtz

Bedre for de ansatte

Økt høyde i det nye lageret er samtidig en fordel for de ansatte hos H.I. Giørtz som jobber med plukking på lageret. Tidligere var plukkplassen svært lav, noe som gjorde at plukkerne måtte bøye seg langt ned under en reol for å plukke. Dette problemet er nå fikset og det er bedre tilrettelagt for lagerplukkerne.

– Plukkplassen er nå høyere. Det er mye bedre ergonomisk for plukkerne fordi de kan stå mer oppreist når de plukker. Det er ideelt med tanke på ergonomi og helsa, og de har også gitt positive tilbakemeldinger på dette i løpet av den korte tiden vi har hatt det nye lageret, sier Lorgen.

Andre fordeler

Et nytt og større lager gir også andre fordeler. Blant annet ønsker H.I. Giørtz å operere med plukkroboter, som vil dra nytte av større areal. Samtidig gjør et plant gulv og bredere ganger det lettere for reachtrucken som kjører inn varer fra varemottaket.

– Vi er bygd for fremtiden og skal få plukkroboter inn på lageret. Det er for å ta unna volumvekst, spesielt de tunge volumene i starten. De skal sørge for at folkene våre får en lettere hverdag med færre tunge løft. Foreløpig har vi en robot som vi holder på å teste og som vi håper å sette i drift til sommeren, forteller lagersjefen.

– Vi har også en reachtruck som kjører varer inn fra varemottak og setter dem opp i reolene. Da er det alfa og omega at gulvet er plant og at reolene har god klaring og at gangene er brede, legger han til.

Slike plukkroboter skal hjelpe med volumvekst og plukking av tunge volum. Foto: Kristian Moe

Offisiell åpning

Torsdag 11. mai var det offisiell åpning av det nye lageret med en liten markering. Ansatte, entreprenør, underleverandør og elektrikere ble invitert ned til lageret for snorklipping , kake og kaffe, samt tale fra direktøren i selskapet.

– Det var ei enkel markering, men likevel kjekt når vi får på plass slike ting, smiler Terje Lorgen og Gunnhild Sandnes.

Dronefoto av rivningen av det gamle lageret til H.I Giørtz. Foto: Dronefoto