Siden den forrige utdelinga av Miljøfyrtårn-diplom i september, er det 17 nye virksomheter i Ålesund kommune som har fått denne sertifiseringa. Fire av de nye Miljøfyrtårna er kommunale barnehager, mens resten er private bedrfter, går det fram av ei pressemelding.

De 17 nye Miljøfyrtårn-virksomhetene er: Stette barnehage, Skodje barnehage, Årøyhaugen barnehage, Storhaugen barnehage, AS, Oksnes AS, Adviso Advokatfirma AS, Ingeniør Rune Stavseng, Møre Control AS, NOHA Norway AS, Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS, Polaris Trykk Ålesund AS, Protre AS, Sparebanken Møre, avdeling Digernes, Sparebanken Møre, avdeling Spjelkavik, Elektroimportøren Norge AS sin butikk i Ålesund, Storfjord Maskin AS og Birkelund Kran & Transport AS.

Under seremonien fikk virksomhetene tips for det videre arbeidet fra kommunens Miljøfyrtårn-koordinator.

Til sammen er det nå 123 virksomheter i kommunen som kan kalle seg Miljøfyrtårn.