Kommunens ureviderte driftsregnskap for 2023 har et netto driftsresultat på 1,7 %, noe som tilsvarer omtrent 109 millioner kroner. Etter fondsdisposisjoner har kommunen et regnskapsresultat på 24 millionar kroner, skriver Ålesund kommune.

– Netto driftsresultat for 2023 ble omtrent 30 millioner kroner bedre enn budsjettert, og 37 millioner kroner svakere enn i 2022. Forklaringen på det gode resultatet er i hovedsak at kommunen har hatt høyere inntekter enn budsjettert, i tillegg til at finansinntektene ble langt høyere enn budsjettert, sier økonomisjef Lars Fylling.

Dette er foreløpige og ureviderte tall, så det er noe usikkerhet knyttet til resultatet.

● Frie inntekter og eiendomsskatt: Omtrent 47 millioner kroner høyere enn budsjettert.

● Netto finansposter: Omtrent 133 millioner kroner bedre enn budsjettert.

● Rentekostnadene: Omtrent som budsjettert.

● Netto avkastning på finansielle omløpsmiddel: Positiv med 40 millioner kroner, budsjettert med en positiv avkastning på 20 millioner kroner.

● Høsten 2023 innførte kommunaldirektøren innkjøps- og tilsettingsstopp. Dette har også vært en medvirkende årsak.