Det ble foreldreoppgjør på Åse skole etter at pride-flagget ble firt i går. Kravet var entydig: – Heis pride-flagget til topps igjen!

Etter at pride-flagget på Åse skole ble firt tirsdag formiddag, dagen etter at det hadde blitt heist, kom det sterke protester fra foreldregruppa. To av dem som stilte seg bak kravet om at pride-flagget måtte opp igjen, er Kristine Mjelde Solevåg og Børre Andreassen.

– Dagens barn og unge har langt færre fordommer enn mange av oss voksne, og de er opptatt av mangfold og at alle skal være med. Ved å ta ned pride-flagget, gir vi dem et helt feil signal, sier de.

– Overraskende og trist

Årsaken til at rektor Vigdis Rønning ved Åse skole valgte å ta ned igjen pride-flagget var at én forelder hadde protestert og trua med å ta ut barnet sitt av skolen, meldte nettavisa smp.no i går. At rektor lot seg presse av denne ene forelderen, forundrer Kristine og Are.

– Åse skole har en veldig dyktig og fin rektor som har de rette verdiene og har vært flink å fremme mangfoldet på skolen. Derfor kom dette veldig overraskende på oss.

– Først og fremst var dette veldig trist. Ungene reagerer jo når de hører hva som har skjedd og synes det er trasig. Barn og unge i dag er langt mer opptatt av saker som likestilling, mangfold og miljø enn vi var – de har fått det inn med morsmelka. Da får vi et forklaringsproblem når noe slikt som dette skjer, sier Kristine.

Barna passer på

– Ja, i dag har det jo blitt slik at det er barna som passer på oss. Jeg har selv opplevd å få kjeft av mine flere ganger fordi jeg bruker utdaterte begreper. Og det er veldig bra! legger Børre til.

Begge de to har inntrykk av at de aller fleste foreldra ved Åse skole støtter flagging, og at det bare er noe få enkeltpersoner som ikke har forstått hva pride-flagget handler om:

– Pride-flagget står jo bare for mangfold og likeverd – det er ikke noe skummelt! Derfor er det viktig å stå fast i saka og vise at det er viktig å ikke gi opp. Å ta ned flagget viser resignasjon, poengterer Børre.

En viss forståelse – men et stygt signal

De to har likevel forståelse for at dette kan ha vært en vanskelig sak for rektor, som må ta slike avgjørelser helt aleine:

– Man bør kanskje ha en politisk diskusjon om dette og legge føringer på et høyere nivå, slik at ikke rektorene på de enkelte skolene blir stående helt aleine i det, sier de.

Så vidt de husker var det første gang under pride i fjor at pride-flagget ble heist ved Åse skole. Den gang ble flaggheisinga diskutert på forhånd i FAU, og konklusjonen var klar: Pride-flagging var ok! I år har det imidlertid ikke vært noen diskusjon, da problemstillnga har blitt ansett som ferdigdiskutert.

– Å ta ned pride-flagget var et stygt signal, så det må opp igjen, konkluderer de.

Flagget til topps igjen!

Og kort etter at dette intervjuet ble gjort, tikka det inn en pressemelding fra Ålesund kommune om at skolene oppfordres til å markere mangfold og inkludering – og at pride-flagget ved Åse skole snarlig skal heises igjen.

I pressemeldinga forklarer rektor Vigdis Rønning at bakgrunnen for at flagget ble midlertidig tatt ned, var at en av elevene skulle få mulighet til å være med på noe som hen hadde gleda seg veldig til. Nå var dette ivaretatt, og da kunne flagget heises igjen.

– Det var viktig for meg å ta hensyn til denne eleven slik at vedkommende kunne få delta på det vedkommende hadde sett fram til. Men nå skal vi ta hensyn til alle de andre, og da velger vi å heise flagget igjen, sier rektor til Aesby.no.

Også protester i fjor

Vider opplyser hun at den aktuelle eleven som flagget ble firt for, mest sannsynlig vil bli holdt hjemme når flagget nå blir heist igjen:

– Vi kommer ikke til å foreta oss noe anna enn å notere ugyldig fravær. Dette er en elev som generelt har lite fravær, og det er ikke snakk om så mange dager pride-flagget skal henge. I utgangspunktet hadde vi tenkt at det skulle henge denne uka, men siden det nå har vært nede en stund, kan det hende vi lar det henge litt over helga, sier Rønning.

– Var det tilsvarende problemer med protester fra foreldre i fjor da skolen heiste pride-flagget for første gang?

– Ja, det var det, avslører hun.

– Få skoler har pride-flagg

Videre poengterer hun at mangfold og inkludering er svært viktige verdier for Åse skole, og at dette er bakgrunnen for at FAU i fjor bestemte at skolen skulle kjøpe inn og heise et pride-flagg under pride-uka.

– Og så er det faktisk slik at de aller fleste skolene ikke har heist noe Pride-flagg. Men nå kom det jo en pressemelding fra kommunen i dag der skolene oppfordres til å markere mangfold og inkludering, så kanskje det blir flere etter hvert, sier rektor ved Åse skole, Vigdis Rønning.