Ålesund, Bingsa: Melding om brann om bord i skip som ligger til kai ved Bingsa. Det skal være kontroll på personer, mens ellers uavklart. Nødetater på vei, oppdateres, skriver politiet på X torsdag kl. 13.07.

Det er brann i acetylenflaske om bord i båt ved Bingsa Industriområde. Alle personer er evakuert. Oppdateres, heter det i en oppdatering fra ÅBV kl. 13.23.

Det iverksettes evakuering av personell ved kaiområdet. FV5946 Alvikvegen er foreløpig ikke sperret, og trafikk går som normalt. En person er utsatt for røyk, og brannvesen jobber med nedkjøling av gassflaske, skriver politiet i en oppdatering kl. 13.30.

Oppdatering fra politiet kl. 15.54:

– Gassflaska ombord er under nedkjøling. Dette vil pågå til i morgen. Det er opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt båten. Ny vurdering av sikkerhetssone i morgen.