– Jeg ser frem til å fortsette utviklingen av avdelingen vår etter Hans, både når det gjelder studieprogram og forskningskvalitet. Jeg håper også å øke bevisstheten om avdelingen vår, spesielt ettersom fakultetet vårt jobber for handelshøyskoleakkrediteringen AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business, sier Pasquin.

– Jeg er spent på å følge studentene våre fra start til eksamen og se at de utvikler ferdighetene som hjelper dem å lykkes i deres fremtidige karrierer, fortsetter han.

Han overtok jobben 1. august etter Solli-Sæther, som bare har lovord om sin arvtaker.

– Mark har lang erfaring med undervisning og studieprogramledelse fra NTNU. Han kjenner således våre bachelor- og masterprogram svært godt og vil bidra til kontinuerlig forbedring av studieprogram og læringsmiljø. Med sin internasjonale bakgrunn vil han styrke instituttets satsing på internasjonalisering, sier Solli-Sæther.

Mark Pasquine har arbeidet ved NTNU i Ålesund siden 2010. Der har han vært studieleder for både bachelor- og masterprogram samt utviklet instituttets tilbud innen etter- og videreutdanning.

I 2020 vant Mark Pasquine studentenes studiepris som den beste underviseren ved NTNU i Ålesund.

Pasquine har en MBA fra Babson College i USA, som ifølge NTNU er verdens ledende MBA-program i entreprenørskap, og en PhD i markedsføring fra NHH. Han har også mange års erfaring innen markedskommunikasjon og reklame som kundeansvarlig i store USA-baserte firmaer som Digitas og Epsilon.

Mark Pasquine. Foto: Eli Anne Tvergrov/NTNU