– Det første vi gjør er å logge oss på og sjekke om det er noen oppdrag for oss. Deretter starter vi bilen og planlegger tjenesten. Vi er hele tida i beredskap i tilfelle det skulle dukke opp et oppdrag i nærområdet som vi må rykke ut på, forteller Jarle Opsal i Utrykningspolitiet når han beskriver en vanlig arbeidsdag.

Bil etter behov

I jobben som utrykningspoliti er det selvsagt at bilen har en viktig rolle i arbeidslivet. Opsal har jobba i UP siden 90-tallet og har til sammen vært der i 13 år fordelt på fire perioder. Han har fulgt med på utviklinga til politibilene siden han starta den gangen.

– Utviklinga har vært stor og den har vært i tråd med fremskrittene innen bilteknologi generelt. Det er politiet som bestemmer når vi skal fornye tjenestebilene. De er alltid tilpassa etter den bruken vi har og blir rigga med alt utstyr som trengs i en utrykningsbil, forklarer han.

– Hvorfor begynte du i UP? Er du glad i å kjøre? – Jeg ble tidlig interessert i trafikken og kom inn i UP på grunn av det. Det var selve tjenesten som trakk meg inn og ikke bilkjøringa. På privaten er jeg ingen storkjører, ler Opsal.

Dashbordet inne i politibilen inkluderer head-up display, fartsmåler og en kontroll med forskjellige knapper, inkludert blålysknappen. Foto: Kristian Moe

Helt annerledes

Som utrykningspoliti har man luksusen av at andre trafikanter viker og stanser for å slippe en frem når blålysene settes på. Det er åpenbart en helt anna trafikkopplevelse enn når man kjører privat. Samtidig er det noe politiet må være bevisste på.

– Det går ikke an å sammenligne kjøremåten jeg har privat med den jeg har i utrykningsbil. Vi må endre kjøremønster når vi er i tjeneste, sier Jarle Opsal.

– Det er en risiko knytta til utrykning og det krever at vi må være veldig skjerpa når vi kjører bil, legger Mathias Røsberg Mauren til.

De to makkerne er også imponert over andre bilisters evne til å slippe dem frem når de kommer kjørende i full fart under utrykning. – Ja, det opplever vi. Noen ganger kan folk oppdage oss litt seint, men da må vi forstå at det kan være faktorer som spiller inn på hvorfor de ikke ser oss med en gang. Men generelt er folk veldig flinke til å slippe oss frem når vi kommer med blålys og sirene, istemmer de.

– Kjenner dere på et ekstra adrenalinkick når dere setter på blålysene og øker farta? – Nei, jeg er for gammel til å kjenne på adrenalinkick, men det er kanskje annerledes for den yngre garden, ler Opsal og henviser til sin makker.

– Det blir litt adrenalin for oss som er litt yngre i tjenesten, smiler Røsberg Mauren.

Foto: Kristian Moe

Forebyggende effekt

En av de viktigste oppgavene til utrykningspolitiet utenom å rykke ut til ulykker er å forebygge dem. Opsal forteller at de går grundig til verks i det arbeidet. – Det er ingen som leser så mye om trafikkulykker og årsakene til de som vi gjør. Vi analyserer grundig hvordan ulykkene skjer og når på døgnet de inntreffer slik at vi kan tilpasse tjenesten vår til det. Det er endringer som vi justerer hele tida for å forhindre ulykker fra å skje, poengterer han.

– Hva er det beste med å jobbe i UP? – Det beste er at jeg føler at arbeidet vårt har en forebyggende effekt. Å forebygge ulykker og slikt i nærområdet er det som trigger. Nå i sommersesongen kommer vi til å ha hovedfokus på fart og rus, sier Jarle Opsal.

MIN ARBEIDSBIL

Navn: Jarle Opsal og Mathias Røsberg Mauren

Yrke: Utrykningspolitiet

Doning: BMW 520

Drivlinje: Diesel

Favorittdings: Head-up displayet

I denne spalten presenterer vi folk som har en bil som arbeidsplass. Kjenner du noen med en spesiell arbeidsbil – eller har du en selv?

Ta gjerne kontakt med oss på redaksjon@nyttiuka.no