Gjennom sommerpraksis har studentene satt ekstra fart på de sirkulære systemene, og dermed mer gjenvinning og gjenbruk hos bedrifter på Sunnmøre og Vestlandet. Gevinsten for bedriftene er ny kunnskap og kompetanse, samt grunnlag til gode søknader til Handelens Miljøfond i videre arbeid med god sirkulær plastøkonomi.

Sommerpraksis

Studentene har deltatt i sommerpraksisen til «Sirkulær Plast», et NTNU-prosjekt støttet av Handelens Miljøfond. Universitetet har mottatt 16 millioner kroner over fire år fra fondet til å jobbe med prosjekter, der studenter er med på å bidra til reduksjon og resirkulering av mer plast. Prosjektet inngår også i fylkets satsning «Sirkulære system for et bærekraftig Møre og Romsdal». Dette koordineres fra NTNU i Ålesund av forsker Kristina Kjersem.

– Studentene har vært hos bedrifter som alle har til felles at de aktivt jobber med å redusere mengden av plast, samt gjøre den mer sirkulær. Akkurat nå er vi i den oppsummerende fasen, før studentene presenterer sine forskningsresultater på Plastdagen 2023 som Handelens Miljøfond arrangerer. Det skjer i Trondheim den 12. oktober. En dag vi ser veldig frem til, sier Kjersem.

En meningsfylt sommerjobb

– Å søke en meningsfull sommerjobb der vi både fikk praktisere teoretisk kompetanse fra studiet, og forhåpentligvis bidra til en forbedring i bedriftens bærekraftsarbeid, var et enkelt valg, sier Ingrid Høydal og Åsta Skaug.

De er begge tilknyttet studiet Biomarin Innovasjon ved NTNU i Ålesund, hvor plast i havet og utfordringer knyttet til dette er et tilbakevendende tema.

Ingrid Høydal Sittende på Kragen av en Fiskemerd. Foto: Åsta Skaug

Ute i bedriftene

– Hos Mørenot Aquaculture fikk vi kartlegge verdikjeden av flytekragene som de produserer. Det vil si kragen rundt fiskemerdene i sjøen som ansatte går på og arbeider fra. Vi utfordret bedriften på hvordan verdikjeden kan bli mer sirkulær. Underveis besøkte vi en av Mørenot sine leverandører i Danmark som arbeider med å resirkulere plast. Her fikk vi en grundig innføring i plastens kompleksitet og gjenvinningsprosess, forteller de to studentene. Nå har de levert fra seg flere forslag på løsninger og forbedringer som kan å øke graden av sirkulær plast i komponentene som inngår i flytekrager. De forteller at ledelsen i Mørenot var svært åpne til forslagene de la frem.

– Vi fikk god og konstruktiv kritikk på casene. Sammen har vi utarbeidet en løsning. Basert på de helt konkrete funnene og løsningene som bedriften ønsker å gå videre med, er det også utarbeidet en ferdig søknad inn mot Handelens Miljøfonds utlysning for Sirkulær plastøkonomi, sier de to fornøyde studentene.

– Erfaringene jeg har etter internshipet hos Mørenot vil komme godt med videre i min bachelorgrad. Å få drive med innovasjonsprosesser i praksis har vært svært givende, og jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag, forteller Ingrid Høydal.

– Å bli inkludert som del av et team med bred kompetanse og god takhøyde har vært både lærerikt og ikke minst inspirerende! Med avsluttet bachelorgrad i vår, har disse ukene hos Mørenot gitt verdifull erfaring og nettverk, sier Åsta Skaug.

Åsta Skaug Foto: Ingrid Høydal