Demonteringa av bildemontrene Korsatunnelen er en del av det pågående byromsprosjektet, får vi opplyst av Malin Ramnemo, som er avdelingsleder for prosjekt miljø og samferdsel hos Ålesund kommune.

– Montrene er slitte og delvis ødelagte, og derfor tar vi dem ned for å vurdere om de kan repareres eller om vi skal kaste dem. Grunnen til at vi gjør det nå, er at Korsatunnelen er et av byrommene som vi nå utforsker gjennom byromsprosjektet, der vi ser på ulike muligheter for å gjøre dem til enda triveligere steder å være for innbyggerne, sier Ramnemo.

Slik Aesby.no forstår det, ble montrene satt opp i forbindelse med byjubileet i 1998. Siden 2010 har de blitt brukt til å vise sort/hvitt-bilder av ålesundsfotografen Hans Wingaard Friis d.y. (1870-1936). Det var en god del motiver fra Ålesund i tida rett etter bybrannen i 1904 og også en del bilder fra Island. Utstillinga kom til som et samarbeid mellom Stiftelsen Kjell Holm, Fylkesfotoarkivet (som har de originale glassplatene til Friis i sitt arkiv), Aalesunds museum og Ålesund kommune.

Ifølge Ramnemo har Aalesunds museum uttrykt at de ikke ønsker å overta fotografiene i Korsatunnelen. Hos Fylkesfotoarkivet opplyser fotoarkivar Anne Tømmervåg at de ikke har blitt informert om at fotografiene nå tas ned, og at de derfor foreløpig ikke har noen kommentar til det.

Ett av H. W. Friis fotografier i Korsatunnelen, et sommermotiv fra Byparken, trolig i 1907. Foto: Kenneth Kamp