Kristine har en mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Oslo og har mange års erfaring med forskning fra SINTEF Ocean i Trondheim. Etter noen år i teknologiselskapet Createview AS hvor hun jobbet som fiskehelsesjef i leverandørindustrien til oppdrettsnæringen, går hun nå tilbake til å jobbe med problemstillinger rundt miljø, naturmangfold og generell marinbiologi, skriver de i en pressemelding.

– Det har vært noen lærerike år i skjæringen mellom biologi og teknologi, men nå åpnet det seg en mulighet for å kunne jobbe med bredere problemstillinger innenfor miljørådgivning og marinbiologi, sier Kristine.

– Mest av alt gleder jeg meg til å jobbe mer i felt, være ute i, etter min mening, verdens fineste natur! Målet er å være en viktig bidragsyter til mer og bedre kunnskap om tilstanden til hav- og fjordområdene som omgir oss på alle kanter sier Kristine med entusiasme i stemmen.

I Multiconsult skal hun jobbe med kartlegging av naturmangfold og naturtyper i sjø, forurenset sjøbunn, og andre problemstillinger som er aktuelle for det marine miljø. Multiconsult sitt kontor i Ålesund har allerede fem rådgivere som jobber med miljøfag, og to rådgivere innen naturforvaltning/naturmangfold på land. Kristine styrker nå kompetansen innen marinbiologi og naturmangfold i sjø.