Om bord i Kystverkets OV Hekkingen, et miljøvennlig multifunksjonsfartøy, fikk fiskeri- og havministeren lære om hvor viktig sjømerkene er og har vært for å gjøre sjøveien trygg. Norge ligger langt framme når det gjelder å ta i bruk teknologi for å gjøre sjøen tryggere, og ministeren fikk blant anna se hvordan de nye, «smarte» sjømerkene fungerer, går det fram av ei pressemelding fra Kystverket.

– Det har vært interessant å komme til Ålesund og høre om det viktige og allsidige arbeidet som Kystverket utfører på en rekke områder, sa statsråden mot slutten av besøket.

– Fiskeri- og havministeren har vært engasjert og interessert i det vi har hatt å fortelle, og hun har gjort det tydelig at hun har forventninger til oss og samfunnsoppdraget vårt. Vi er trygge på at dette skal bli et godt samarbeid framover, kommenterte fungerende kystdirektør Per Jan Osdal.

Tidligere tirsdag var fiskeri- og havministeren på besøk på den årlige Verftskonferansen.

Guttorm Tomren i Kystverket viser fram nye fyrlykter for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Ottar Ostnes. Foto: Pressefoto: Lill Haugen / Kystverket
OV Hekkingen er et miljøvennlig multifunksjonsfartøy som Kystverket bruker til å holde sjøveien trygg, rein og effektiv. Foto: Pressefoto: Lill Haugen / Kystverket