Torill Standal Eliassen, managing director og styremedlem i twoday, er kåret til én av Norges 50 fremste tech-kvinner, melder twodays i en pressemelding.

Formålet med kåringen er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i Norge.

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Øystein Søreide, juryleder og administrerende direktør i Abelia.

Kvinner velger bort teknologi

Andelen høyt utdannede kvinner i Norge har nådd historiske høyder. 60 prosent som tar høyere utdanning i dag er kvinner. Likevel er kvinneandelen blant de som studerer teknologi fremdeles lav. En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40.000 med IT-utdanning innen 2030.

– Vi må bedre forstå hvorfor kvinner velger alle andre bransjer enn vår, men vi vet at rollemodeller som Torill er viktig for å bane vei for at andre vil velge teknologi, sier Kristin Rotevatn Nyberg, administrerende direktør i twoday.

Eliassen har synliggjort tematikk som studieplasser og tiltak for å sikre en mer mangfoldig søkermasse til teknologistudier i podkaster, i medier og på sosiale medier. Hun har hatt nærmere 500.000 visninger på sine LinkedIn-innlegg bare det siste året.

– Mangfold i perspektiver er nødvendig når vi skal forme fremtidens banebrytende teknologiske løsninger. Vi taper verdifull kompetanse når vi ikke klarer å tiltrekke kvinner til bransjen, sier Eliassen.

Siden hun overtok som leder for twoday i Ålesund og Ørsta i 2021, har hun gjennomført Equality Check, et program som gjennomgår selskapets likestilling, oppnådd 50/50 kjønnsbalanse i ledende stillinger og opprettet samarbeidsavtale med Spesialistbedriften for økt arbeidsinkludering.

Sunnmøringen som satte teknologi på agendaen

Eliassen leder det største teknologimiljøet på Vestlandet, hvor hun er en viktig pådriver for å sette teknologi på agendaen. Hun er en av grunnleggerne av NExTdigital, et non-profit kompetansenettverk på Sunnmøre, dedikert til nyskapning gjennom anvendt teknologi i samarbeid mellom ulike selskaper og industrier. Hun er også mentor i talentutviklingsprogrammet Talent Sunnmøre og gründerprogrammet Næringsteft.

– Lokale ressurser driver bærekraftig vekst og nyskapning. Jeg tror det blir nøkkelen for omstillingen av Norge. Vi må dyrke talenter og innovasjon, også her på Nord-Vestlandet, sier Eliassen.

Som styremedlem i tankesmien GoforIT, som setter søkelys på kryssingen mellom teknologi og bærekraft, har Torill vært en sentral aktør i å utvikle kompetanse, politikk og forskning innenfor feltet. I samarbeid med bransjen og IKT-Norge har hun vært en av representantene som fremmet viktigheten av at Norge tar en tydelig posisjon innenfor kunstig intelligens.