– Vi har stor tro på at denne forskinga vil føre til bedre helsetilbud for mange av pasientene i regionen vår, sier forsker og leder for Imagine-prosjektet, Endre Grøvik og doktorgradsstipendiat Sam Narimani i en pressemelding.

De siste åra har det vært en voldsom utvikling i bruken av kunstig intelligens (KI), også i helsevesenet. Ikke minst har KI vist seg som et svært godt verktøy innen radiologi. KI kan for eksempel både identifisere pasienter som har høy risiko for brystkreft, og samtidig luke ut normale undersøkelser som ikke trenger å vurderes radiologer. Det viser en internasjonal studie som radiologer ved Ålesund sjukehus og St. Olavs hospital har vært med på.

Bildet viser hvordan en kunstig intelligens-algoritme analyserer og identifiserer en brystkreftsvulst på et MR-bilde. Foto: Illustrasjon: Imagine-prosjektet

Sikrere diagnostisering

En gruppe ved Ålesund sjukehus forsker på nye og avanserte KI-metoder som skal gi raskere og sikrere diagnostisering av brystkreft. Det forskerne gjør, er å utvikle og trene opp KI-modeller som raskt og med stor nøyaktighet finner brystkreft på MR-bilder. «Treninga» skjer ved hjelp av bilder fra om lag 250 pasienter som man vet har brystkreft.

Det finnes flere typer brystkreft, og i prosjektet skal forskerne også se på om KI kan si noe om hvilken type svulst den er, om den er god- eller ondarta og hvor aggressiv den er. Dessuten er det et mål at KI skal kjenne igjen kreftsvulstene uansett hvilken type MR-apparat som er brukt og hvilken måte bildene er tatt på.

Raskere behandling

– KI-verktøya som vi holder på å utvikle, skal kunne hjelpe legene å holde tritt med økningen i arbeidsmengde. Mer effektiv og raskere diagnostisering vil også føre til at pasientene kommer tidligere i gang med behandlinga og kan få et raskere klinisk forløp. Det kan også være et steg på vegen mot presisjonsmedisin og persontilpassa behandling, som vil spille en mye større rolle i framtida. Dette er bare begynnelsen på KI-satsinga vår, uttaler Grøvik og Narimani.