Fergekaia er full av sensorer og teknologi som skal gi svar på hvordan de på en smartere måte kan ta vare på kaianlegg som er utsatt for sterke krefter. Her ser de på hvordan data kan bli brukt til å forlenge levetida på kaiene og drive smartere vedlikehold.

– Denne kaia er full av sensitive sensorer som fanger opp endringer i konstruksjonen som følge av skader, som korrosjon, sprekkdanninger, løse bolter osv., eller som følge av påkjenninger fra ferga, bølger, vær og vind, sier Ingrid Anne Lervik, bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Anne Lervik, bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Vil utvikle flere metoder for overvåkning

Forskingsprosjektet er et samarbeid mellom ingeniører hos Møre og Romsdal fylkeskommune og et forskerteam hos NTNU. Forskerteamet bruker et dataloggingssystem som samler data fra sensorene, og bruker dette til å identifisere skade på konstruksjonene.

– Vår felles målsetting med dette er å utvikle flere metoder for å overvåke tilstand på kaikonstruksjonene og for å måle effekten av de vedlikeholdsarbeida vi gjør, sier Lervik.

Lervik ble kontaktet av NTNU Ålesund og avdeling for byggteknikk tilbake i 2021. De ønsket å få med Møre og Romsdal fylkeskommune som partner i en søknad til Regionalt forskingsfond, som handla om bruk av tilstandsovervåking for å måle effekt av rehabilitering. Etter dette har samarbeidet fortsatt, og fylkeskommunen har vært samarbeidspartner på flere av NTNUs forskningssøknader.

Fra installasjon av sensorer på kaikonstruksjon. Foto: NTNU

Torodd Skjerve Nord, Førsteamanuensis ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU, sier aktørene i prosjektet drar nytte av hverandre sin kompetanse.

– Vi er avhengige av å forstå hvilke deler av kaikonstruksjonen som treng vedlikehold ofte, og denne kunnskapen sitter ingeniørene til Møre og Romsdal fylkeskommune og entreprenøren på. Derfor er forskinga til NTNU helt avhengig av erfaringa gjort gjennom inspeksjons- og vedlikehlaldsprogrammene til fylkeskommunen, sier Skjerve Nord.