Dødsulykka 17. januar i år var den femte på strekninga Solevågseidet–Breivika på bare tre år. I tillegg til den personlige tragedien, førte ulykka også til at veien ble stengt i mer enn seks timer. Veistrekninga har som kjent ikke noen omkjøringsvei, og det danna seg lange køer i begge retninger, går det fram av et protestskriv fra alle ordførerne på Sunnmøre.

I oppropet, som er sendt til samferdselsministeren, Mørebenken, transportkomiteen og fylkesordføreren, krever de en oppgradering av den sterkt ulykkesutsatte europaveistrekninga, pluss fylkesvei 61 Sulesund–Solevågseidet, som også har en stygg ulykkesstatistikk.

I skrivet trekker ordførerne blant anna fram at Blindheimstunnelen, som har en årsdøgntrafikk på 22 000 biler, er Norges mest trafikkerte ettløpstunell og fører trafikk fra hele Søre og Indre Sunnmøre til fylkets største by, fylkets største sykehus, Nord-Vestlandets største flyplass og Norges nest største containerhavn. Videre poengterer de at Veibustkrysset er svært uoversiktlig. Oppgradering av dette krysset er ferdig regulert og klart for oppstart og var prioritert i nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Der var det regna som et mindre tiltak med kostnadsramme under en milliard kroner.

Krever handling

«Det har ikke manglet på opprop fra innbyggere, lokale politikere og andre for å påvirke ansvarlige myndigheter til å ta ansvar for trafikksikkerheten på en av de mest trafikkerte strekningen i Møre og Romsdal. Oppropene har dessverre ikke ført frem. Nå krever vi handling og svar på hvordan de ansvarlige vil bidra til å løse trafikkutfordringene på den aktuelle strekningen før enda flere liv går tapt. (...) Vi forventer at de to eierne av veiene, Staten og Møre og Romsdal fylkeskommune, snakker sammen og finner tiltak som kan realiseres både på kort og lang sikt!» avslutter ordførerne protestskrivet.

Skrivet er signert av ordførerne i Ålesund, Sula, Giske, Haram, Sykkylven, Stranda, Fjord, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda