Sissel kommer fra stillingen som assisterende rektor ved Ålesund VGS. Hun har lang erfaring fra både små og store bedrifter og akademia, og har vært aktiv i politisk arbeid.

– Vi er svært glade for å ha ansatt Sissel. Hun har den tyngden som trengs for den viktige jobben som Foreningen Fremtidslaben skal gjøre for regionen vår sier styreleder i Framtidslaben, Lars Erik Vinje.

Under The North West 2023 ble Foreningen Framtidslaben stiftet. Foreningen eies av medlemmene fra både privat og offentlig sektor, og skal jobbe for samarbeid gjennom konkrete prosjekter. Kommunestyret i Ålesund har vedtatt at det skal arbeides for å samle aktiviteten i Framtidslaben i denne foreningen.

Tilknyttet kollegiet skal det også ansettes to personer. En stilling finansiert av NHO, LO og KS som skal jobbe med Bærekraftsløftet, og en som rådgiver for bærekraft for kommunene på nordre Sunnmøre, denne stillingen er finansiert av Statsforvalteren. Disse stillingene er ikke ansatt i foreningen, men skal bidra med kompetanse og kapasitet i fagmiljøet.