– Friluftsrådet hadde en god søknad som var helt innenfor formålet, sier Halldor Lillebø, kundevald Møre og Romsdal i Gjensidigestiftelsen.

– Denne støtten betyr at vi kan gjennomføre samlinger for alle skolene også i 2023. Det er utelek for bedre folkehelse som når veldig mange barn og unge, sier Anne Berit Støyva Emblem, daglig leder i Sunnmøre friluftsråd.

«Slå på ringen»-prosjektet er Sunnmøre friluftsråd sin satsing mot både elever og ansatte i skolen for å få mer fokus på utelek, trygghet, bevegelse og glede i skolegårdene.

– Vi vil inspirere til enkel og variert utelek. I ei tid der fysisk aktivitet og trening blir målt i pulsslag og kilometer vil vi bidra til å styrke kunnskapen om og kjennskapen til hva uteleken er og hva den gjør med oss. Utelek er mye mer enn frisk luft og fysisk aktivitet, sier prosjektleder Inger Bakke.