«Redefining Growth» handler i all hovedsak om å redefinere vekst der bærekraft og sirkulær økonomi blir gitt en sentral plass, forklarer Roar A. Juliebø, banksjef for bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal.

Foto: LD Studio

Ideer trenger penger

DnB NXT skal være en arena der vågale ideer møter risikovillig kapital.

– Vi må skape flere arbeidsplasser og bedrifter i årene fremover slik at verdiskapningen fortsetter å gi penger i kassa til en robust velferdsstat. Vi trenger i snitt nesten 80.000 nye bedrifter årlig frem til 2040 for å opprettholde dagens velferdsordninger, sier Juliebø.

Therese Johaug var en av foredragsholderne på årets konferanse. Her sammen med Beate Nørvåg og Roar A. Juliebø fra DnB. Foto: LD Studio

I en undersøkelse gjort for DnB i 2021 svarte kun 1,5 prosent av unge mellom 18 og 24 år at de ville starte egen bedrift.

– Dette er et historisk lavt tall. Vi må heie frem både unge, og voksne som tør å følge gründerdrømmen. Det krever at vi lar gründere bruke tid på å utvikle produktene og ideene sine, ikke navigere i byråkratiet, sier han

Tøft å være Gründer

Selv om mange håper å lykkes som gründere, er konkurransen knallhard.

– DnB NXT i Ålesund gir en unik møteplass for gründere i fylket, og investorer som vil være med å skape de nye suksesshistoriene, avslutter Roar A. Juliebø.