Fram til slutten av måneden skal mer enn 45 000 elever ta beina fatt for klimaet og miljøet. Det er Miljøagentene som står bak Beintøft, som er organisert som en konkurranse for alle klassetrinn i barneskolen.

Målet med Beintøft er å få flere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra skolen. Samtidig er håpet at også de pårørende skal bli flinkere til å velge annen transport enn privatbil. Det vil både føre til mindre CO2-utslipp, mindre mikroplast i naturen og en tryggere skolevei.

– Hvert år havner 19 000 tonn mikroplast i naturen i Norge. 40 prosent av dette kommer fra bildekk, poengterer Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene i ei pressemelding.

Det skal deles ut 25 premier på til sammen 150 000 kroner til de klassene som er flinkest til å gå. Førstepremien er på 30 000 kroner. I tillegg gis det premier på 5 000 kroner til beste klasse på hvert trinn, beste klasse i hvert fylke, samt 5 000 til tre vinnere av ulike kasseoppdrag. Premiepengene skal brukes til miljøvennlig aktivitet i klassa.

Miljøagentene kaller seg «barnas egen miljøorganisasjon». De arrangerer Beintøft i samarbeid med Trygg trafikk, Hjertesonenettverket og Syklistenes landsforening.