Derfor hadde de blant annet invitert Martin Helseth, olympisk roer og fridykker fra Ålesund, til å fortelle om sitt arbeid med å rydde havet for søppel. Anledningen var et frokostarrangement torsdag, med tittelen «Polestar Talk».

I tillegg til Helseth, var det samtale mellom Torbjørn Krogen, CEO i Solwr og Helge Veum, Stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, hvor det ble konkludert med at vi trenger kompromissløse og tydelige mål, fantasi og samarbeid for å støtte en produktutvikling som tar oss i en bedre retning.

– Vi vet alle nå at overgangen til et bærekraftig næringsliv er en absolutt nødvendighet. Og en Polestar Space skal være et rom for dialog og gode samtaler rundt bærekraft, innovasjon og design, forklarer Fjeld.

Martin Helseth snakket om hvorfor han, som roer og miljøengasjert, de siste årene ha brukt mye tid på marin forsøpling. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Polestar forventer å bli tatt på alvor når det kommer til satsingen på miljø og en mer bærekraftig verdikjede, fra råvareinnhenting til resirkulering av bilen når livsløpet er over.

– Bilbransjen er blant verstingbransjene når det kommer til forurensning. I tillegg til global overgang til elbiler, må vi sikre mer fornybar energi og utslippskutt i produksjon. Med vårt Polestar 0-prosjekt skal vi lage en helt klimanøytral bil innen 2030. Hvis vi klarer å kutte utslippene i produksjon av bilen, som består av 50 000 ulike komponenter og materialer som aluminium, stål, gummi, elektronikk, tekstiler osv, kan det være en game changer på tvers av mange bransjer, tror Fjeld.

Og ønsker dermed å ta en posisjon helt i front i sin bransje når det kommer til bærekraft.

– Blant våre strategiske partnere i Polestar 0-prosjektet er norske Hydro, som skal hjelpe oss med nullutslippsaluminium, forteller hun.

Vil også treffe ungdommen

– Vi tenker at ved å satse ekstra på miljøet, vil vi også sikre oss fremtidige «stemmer» fra ungdommen, avslutter Kristin Fjeld.

Og påpeker at den generasjonen som vokser opp nå, kommer til å legge vel så mye vekt på miljøaspektet som på rekkevidde, design og pris.

Polestars designfilosofi har nå kommet til uttrykk i tohjulet form med den begrensede utgaven av den helelektriske mopeden CAKE Makka. Foto: Kåre Stig Nøstdal