Kjemiprosessfaget vil bygge på opplæringsløpet til elevene som tar teknologi- og industrifag på vg1. Ifølge assisterende rektor ved Ålesund videregående skole, Sissel Standal, ligger faget inne i skolestrukturen til Møre og Romsdal. Det har vært planlagt å starte opp i tre år og det er et behov for å starte dette studieprogrammet.

– Vi har selv prøvd å få få inn elever og søkere på dette programmet i et par år allerede, men opplever at ungdommen vet for lite om faget, arbeidsmarkedet og mulighetene som ligger i det, opplyser Standal.

Sender elever på besøk

Men til høsten gjør Ålesund videregående skole et nytt forsøk på å få ungdommer til å søke seg videre til kjemiprosess- og laboratoriefag fra teknologi- og industrifag. Tidligere har de fått søkere, men ikke i den målgruppen de trenger, altså ungdommene. Målet er å få nok søkere til å fylle en klasse på totalt 15 elever, og denne gangen tar de grep for å få dette til.

– I år har vi fått hjelp av Renate Ruth som har kjemi i fagkretsen sin. Vi jobber med å sende elevene ut til bedrifter slik at de skal få et bedre innsyn. Vi ser at elevene må få oppleve faget på nært hold for å danne seg et ordentlig inntrykk av hva det går ut på, og håper at interessen øker ved å sende dem på besøk til ulike bedrifter, forteller Sissel Standal.

– Vi vet at det er sikre arbeidsplasser, og næringer og næringslivet trenger denne typen arbeidskraft, legger hun til.

Assisterende rektor ved Ålesund videregående skole, Sissel Standal, og utviklingsleder kjemiprosess, Renate Ruth. Foto: Kristian Moe

Entusiastiske elever

Hittil har Ålesund videregående skole sendt ut 6–7 av sine egne vg1-elever til diverse bedrifter. Fredag forrige uke var vg1-elev, Noah Nogva, på besøk hos Epax i Skarbøvika. Der fikk han tilbringe en hel dag, som blant annet innebar en guidet omvisning gjennom hele anlegget. Noah selv ønsker å bli styrmann, og planlegger derfor å gå matroslinja når han skal begynne på vg2 til høsten, men tror at kjemiprosess- og laboratoriefag kan bli et godt tilskudd for de som interesserer seg for det.

– Det er et veldig fint tema som er interessant, lærerikt og framtidsretta. Det er noe jeg helt klart kunne vurdert selv, og jeg tror det kommer til å bli bra for de som ønsker å gå den veien, sier han.

Sissel Standal kan fortelle at tilbakemeldingene fra både elever og bedrifter på utplasseringsbesøkene har vært overveldende positive.

– Bedriftene har vært veldig velvillige til å bidra slik at vi kan sette i gang. Og elevene har vært kjempefornøyde. De kommer entusiastisk tilbake og synes det har vært veldig interessant. Noen har blitt fristet til å gå denne veien også, så vi håper det viser seg til høsten, smiler hun.