Fra fotokomposisjonsoppgave i Hyde Park, tema: symmetrisk balanse Foto: Akademiet Ålesund

Som et steg i å bli bedre kjent med hverandre, dro førsteklasse Medier og Kommunikasjon fra Akademiet VGS i Ålesund på klassetur til London i november. Her var hovedmålet for turen å bli bedre kjent med hverandre, gjennom både faglige og sosiale aktiviteter.

Det å kunne bruke kart og kompass er en del av læreplanen i kroppsøving, derfor hadde elevene orienteringsløp i Hyde Park, der de navigerte seg fram til ulike mål. På de ulike målene fikk elevene utfordringer knyttet til fotokomposisjon og kommunikasjon. En av oppgavene dreide seg om å intervjue engelskmenn om juletradisjoner, og på denne måten lærte elevene om engelsk julekultur. Turkey, mmmm! En annen var å fotografere et av parkens mange ekorn.

Dinosaur-skjelettet Dippy, i Natural History Museum. Foto: Akademiet Ålesund

London har et rikt utvalg av museer, og elevene besøkte både naturhistorisk og teknisk museum. Spesielt relevant for naturfag!

En av dagene bestemte de seg også for å besøke Winter Wonderland i Hyde Park, i tro om at dette var et tradisjonelt engelsk julemarked. Dette viste seg snarere å være et stort tivoli, og plutselig var enkelte av elevene 60 meter over bakken. Der var også et spennende matmarked med mat fra mange forskjellige kulturer.

Klassen hadde en flott tur til Storbritannias og Englands hovedstad, og klassemiljøet har blitt enda sterkere etter turen. Dette danner grunnlag for et trygt og godt læringsmiljø i tiden som kommer.

Av elevene ved medier og kommunikasjon, Akademiet