Ankerhuset ble tidligere bare kalt Aarsæthervegen, etter adressa i Skarbøvika. Navneskiftet kom for tre år siden, samtidig som det eksisterende døgnrehabiliteringstilbudet ble utvida med et åpent ettervernstilbud. Nå ønsker kommunen at dette ettervernstilbudet skal bli bedre kjent blant målgruppa, som er ferdig rehabiliterte – altså rusfrie – rusmisbrukere.

– Vi er det eneste ettervernstilbudet som har åpent både dag, kveld og helg. Her kan man komme og få ettervern, og hjelp og støtte til forskjellige ting, som for eksempel kontakt med NAV, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Samtidig er vi også et treffpunkt og møtested, opplyser Anne-Marie Aasen, som er avdelingsleder.

Ønsker flere brukere

Ankerhuset har ti plasser (hybler) til heldøgnsbeboere i rehabilitering, men for tida er det åtte som bor på huset. Ettervernstilbudet på dag, kveld og helg har rundt 20 aktive brukere, men her er det god kapasitet, og Aasen ønsker at flere skal oppdage det og bruke det.

– Dersom du er en rehabilitert rusmisbruker som ønsker litt hjelp og støtte i hverdagen, er du hjertelig velkommen til oss på Ankerhuset, sier Anne-Marie Aasen.

Et ankerpunkt

Tilbudet på Ankerhuset innbefatter blant anna kurs og opplæring, ulike gruppetilbud, hjelp til nettsverksbygging og styrking av den psykososiale fungeringa, diverse aktiviteter, samtaler, hjelp til å skrive søknader og – ikke minst – å være et ankerpunkt i hverdagen. De ulike aktivitetene og tilbudene er felles for de rehabiliterte dagbrukerne og heldøgnsbeboerne.

Hver tirsdag kan man være med på golf på Moa, og hver fredag er det bading i Bybadet. I tillegg er det mulig å være med på ulike kurs, webinarer og forskjellige andre aktiviteter, også arrangert, inkludert to årlige helgeturer med overnatting: På høsten er det fast tur til Høvringen i Rondane, mens vårturen går til litt ulike steder; nå i slutten av mai er det Sogn som er reisemålet.

Brukermedvirkning

Det er et mål at brukerne selv skal være med å utvikle ettervernstilbudet. Hver fredag er det derfor faste ettervernsmøter der brukerne og personalet i fellesskap planlegger en ukes tid framover. Brukerne kan også være med på brukerråd to ganger i året.

Kvinnelige rusmisbrukere møter ofte mer skam og har flere utfordringer i hverdagen enn mannlige, og derfor ble det i fjor etablert et eget gruppetilbud for kvinner. Det ble godt mottatt av de som deltok, opplyser Aasen. På sikt ønsker man også å få til et tilsvarende tilbud for menn.

Ankerhuset i Skarbøvika var tidligere bare kjent som Aarsæthervegen. Det nye navnet ble tatt i bruk for tre år siden da døgnrehabiliteringstilbudet ble utvida med et åpent ettervernstilbud på dag, kveld og helg. Foto: Kenneth Kamp