– Vi ønsker å skape mest mulig aktivitet for barn og unge i vår region. Uansett hvilket ferdighetsnivå man er på, vil vi legge til rette for alle. Klarer vi det, er vi veldig fornøyde, sier daglig leder i Sportsklubben Guard, Foad Saidali.

Det var mange ivrige barn som var i ferd med å starte lek og trening på Color Line Stadion da Nytt i Uka/AESby var innom Fotball og Aktivitet Fritidsordningen. Foto: Kristian Moe

Fritidsordning

Sportsklubben Guard, som i dag teller rundt 400 aktive utøvere, har gjort flere tiltak for at disse skal få være aktive i sin hverdag. For elever i 1. - 6.-klasse på Volsdalen og Larsgården skole, startet klubben opp med FAFO (Fotball og Aktivitet Fritidsordning) for tre år siden. To ganger i uka blir disse elevene hentet på skolene og levert i Guard sine lokaler på Color Line Stadion, hvor varmmat, lek og trening, blir etterfulgt av leksearbeid og frukt. Dette tilbudet har vokst til å bli et av klubbens mest populære aktivitetstilbud.

– Dette er tredje sesongen vi har FAFO. I begynnelsen starta vi med 18 barn, mens nå er vi 63 barn. Det har vært en stor vekst og blitt et populært tilbud. Nå har vi nådd taket vårt og klarer faktisk ikke å ta inn flere barn. Det har blitt et av de beste aktivitetstilbudene vi har, forteller klubbens daglige leder.

Selv om Guard bare tilbyr aktivitet innen fotball, skal ikke fritidsordningen begrenses til bare fotball. Derfor legges det også til rette for annen lek og moro for de som ønsker det.

– Vi legger inn litt frilek også. FAFO står jo for Fotball og Aktivitet Fritidsordning, og derfor sørger vi for at vi ikke bare har fotball, slik at de som kanskje heller vil være med venner og leke, også kan gjøre det. Vi skal legge til rette for de vi kaller «fotballskaller», som vil drive med fotball hele tiden, men vi må samtidig favne bredt, understreker Foad Saidali.

Foto: Kristian Moe

SunnmørsAkademiet

I tillegg til fritidsordningen for barneskoleelevene, er Guard en del av det relativt nyopprettede ekstratiltaket SunnmørsAkademiet. Dette er et samarbeid mellom AaFK, AaFK Fortuna, Hødd og Sunnmøre fotballkrets, med formål om å få til mer og bedre barnefotball på hele Sunnmøre. Gjennom godt samarbeid med klubber skal SunnmørsAkademiet legge til rette for ekstratiltak i alle klubber som ønsker det, og skal samtidig være et lavterskeltilbud til både gutter og jenter i aldersgruppen 6-12 år, som skal bygge opp under eksisterende aktivitet i klubbene. Saidali opplyser at Guard har to grupper i SunnmørsAkademiet for 10–13 år, en for gutter og en for jenter, samt ei samla gruppe for gutter og jenter i alderen 6–9 år.

– SunnmørsAkademiet er også et kjempebra ekstratiltak og veldig viktig. Hensikten er å skape mer aktivitet ute i breddeklubbene, og da får vi mer profesjonell hjelp til enkel planlegging og høy aktivitet. Å skape aktivitet for barn og unge er hele eksistensgrunnlaget vårt. Barna virker også fornøyde og kommer tilbake gang etter gang. Når vi lykkes med ekstratiltak som SunnmørsAkademiet med over 170 barn med ekstra aktivitet, har vi gjort jobben vår, smiler Foad Saidali.

Barna ble trent av AaFK Fortuna-spillerne Caylon McMillan og Hanna Bråten Gravem (begge i svart). Foto: Kristian Moe

Samarbeid med klubber og skoler

Utenom de nevnte tiltakene, samarbeider Sportsklubben Guard med andre klubber i nærområdet for å øke aktivitetsnivået. Blant anna får de god hjelp fra fotballkretsen, AaFK og AaFK Fortuna til å skape god aktivitet, men Guard har også slått seg sammen med breddeklubbene Aksla og Rollon. Dette samarbeidet kom i stand i løpet av pandemien, der Guard inngikk et samarbeid med Aksla på jentesiden og med Rollon på guttesiden. Det fungerer slik at klubbene slår sammen de aldersklassene hvor den ene eller andre klubben har for få utøvere, slik at det skapes bedre treningsgrupper og kampgrupper.

– Det har vært en ubetinget suksess, og en unison enighet om at dette var en god idé som fungerer bra. Når vi samarbeider klarer vi å skape bedre, tilpasset aktivitet for hver enkelt ut ifra ambisjons- og ferdighetsnivå. Det gir bedre aktivitet og er vinn-vinn for alle, sier Saidali.

Og legger til at Sportsklubben Guard også har et godt samarbeid med Volsdalen og Larsgården skole.

– Det samarbeidet anser vi som minst like viktig for at vi skal kunne legge til rette for aktivitet. Vi har en god dialog, der skolene tipser oss om barn som ikke er i fotballaktivitet, men som bør være det. Da har vi et visst antall friplasser på fritidsordningen vår, hvor vi tar inn en del barn gjennom skolene dersom noen har behov for en plass. 10–12 av FAFO-barna og 30–40 medlemmer er barn som kommer til oss gjennom skolesamarbeidet, så det er også et viktig samarbeid for å skape aktivitet, fastslår Foad Saidali.

Foto: Kristian Moe