- Atlanterhavsparkens sin misjon er å være havet si stemme. En sentral del av vårt formål er å bidra til å belyse og oppnå bærekraftsmåla. Dette krever en formidabel innsats og kompetanse fra alle oss som jobber her. Med Clemetsen på laget får vi hjelp til å videreutvikle den viktigste ressursen på Atlanterhavsparken - folka, sier Kjetil Aarseth, administrerende direktør i Atlanterhavsparken.

Med 20 hele faste årsverk, med fem til på veg i løpet av året, samt ytterligere 55 personer til på lønningslista i deltidsstillinger, får Clemetsen et betydelig ansvarsområde. Clemetsen har lang erfaring fra HR-området gjennom mange år. Hun er nå HR Manager i Nils Sperre AS. Før det hadde hun tilsvarende stilling i Vard. Fra disse to siste stillingene har hun også med seg kompetanse om bærekrafts-området.

- Jeg ser frem til å tre inn i ei spennende stilling og ikke minst få være med å bidra til at Atlanterhavsparken når måla sine sammen med alle de dyktige ansatte som jobber der.

Kjetil Aarseth og Juliann Clemetsen