Roger Howden hos arkitekt- og ingeniørkontoret Leite og Howden og Tommy Howden hos byggkonsulentselskapet Byggeledelse Norge har sett seg lei på de mener er slett arbeid av eiendomsmeglere og takstpersoner. De mener at huskjøpere altfor ofte føres bak lyset og lures til å kjøpe leiligheter som krever store endringer for å bli lovlige.

– Vi har eksempel en leilighet som ble kjøpt for rundt en million kroner for noen år siden. Leiligheten er ikke godkjent, og bare den bygningsmessige kostnaden ved å gjøre den godkjent, vil komme på over 2,5 millioner kroner. Leiligheten kan ikke bebos, og den reelle verdien av den er null kroner, sier Roger Howden.

Ulovlige rom i salgsoppgava

Et anna skrekkeksempel er en leilighet i sentrum som ble solgt som en 5-roms, tipp-topp moderne leilighet:

– Megler har her benyttet godt over ti bilder i salgsoppgaven til å vise fram rom i boenheten som ikke er godkjent og aldri vil kunne bli det. Dette må tilbakeføres til boder, så denne leiligheten var i realiteten aldri en 5-roms. Det å bruke disse bildene fra de ikke godkjente romma, må være gjort bevisst av megler og takstperson, da avvikene her er åpenbare og kun er beskrevet i liten tekst i salgsoppgaven. Dette er å føre en kjøper bak lyset, mener han.

– Underkommuniserer kostnadene

Roger Howden forklarer at det er veldig enkelt for meglere og takstpersoner å finne ut om en boenhet er lovlig å bebo eller ikke. Likevel, hevder han, kommer det ukentlig ut annonser i Ålesund der boenheter annonseres til markedspris for en lovlig enhet, til tross for at det er oppdaget avvik fra de siste godkjente tegningene i kommunen. I slike tilfeller er det ingen som vet konsekvensene eller kostnadene med å få lukket avviket og gjøre boenheten lovlig, og dette underkommuniseres.

– Om det er utført søknadspliktige tiltak som ikke har blitt omsøkt, må det komme tydeligere frem i salgsoppgaven, da boenheten kan være ulovlig å bo i, og det kan bli svært dyrt å gjøre den lovlig, poengterer han.

– Sjekk de godkjente tegningene!

Tommy Howden påpeker at det viktigste man kan gjøre når man kjøper en brukt leilighet, er å sjekke at det er samsvar mellom de siste godkjente tegningene i kommunen og tegningene i salgsoppgaven. Er det avvik, bør kjøper bruke uavhengige fagfolk til å vurdere konsekvensen av dette, mener han.

– Avvik kan innebære at boenheten er ulovlig, og det kan bli omfattende og kostbart å få dette godkjent; det er ofte ikke «bare noen dokumenter» som må sendes til kommunen. Prosessen med godkjenning inneholder ofte både byggesøknad, brannprosjektering og, i mange tilfeller, omfattende ombygginger der det stilles krav om at arbeidet gjøres av ansvarlige, både når det gjelder prosjektering, utføring og kontrollering, presiserer han.

Også når det gjelder leiligheter som er så gamle at kommunen ikke utsteder ferdigattest, presiserer de at det likevel kreves at de minimum følger «forskrift om brannforebygging» og «byggeforskrift av 15. november 1984» (som ikke er veldig forskjellig fra dagens regelverk når det gjelder brann).

– Bagatellisering

– Vi kom over en salgsoppgave der megler opplyste i liten skrift at ikke alt er i henhold til godkjente tegninger, men samtidig hevdet at det bare er en tidligere bod, som er gjort om til en del av leiligheta, som ikke er godkjent, mens selve boenheten er det. Da kontakta vi ham og påpekte at dette er feil: Her dreier det seg blant anna om endring av brannvegger, noe som påvirker sikkerheten i hele boenheten. Teksten slik den var formulert i salgsoppgava, mener vi er en bagatellisering som ikke ivaretar kravet om «god meglerskikk» og et eksempel på at slike vurderinger ikke bør foretas av megler, sier Tommy Howden.

– Triste saker

Leite og Howden og Byggeledelse Norge arbeider i dag med rundt 50 saker som dette i Ålesund, noe som er en kraftig økning på få år. Samtidig vet de at det finnes mange flere rundt om i byen. Roger Howden og Tommy Howden er ikke i tvil om hva som er det beste og enkleste rådet for å unngå å havne i slike leilighetsfeller:

– Disse sakene er utrolig triste og fører ofte til lange rettsprosesser eller dyre utbedringsprosesser for helt uskyldige kjøpere. Så dersom det står «avvik fra godkjente tegninger» i prospektet, er rådet vårt klart og tydelig: Ikke kjøp!