– Vi ser at støtten fra bedrifter og privatpersoner dessverre ikke dekker kostnadene for Byfyrverkeriet i Ålesund, og vi har jobbet hardt for å få inn midlene til å betale for det, skriver de.

De har derfor bestemt at det i 2024 ikke vil bli noen felles oppskyting uten at de får på plass forhåndsavtaler med større aktører som gjør det forsvarlig å fortsette.

– Det har vært et stort apparat i sving for å få til et felles fyrverkeri i byen vår, så vi vil samtidig benytte anledningen til å takke de mange frivillige som har stått for logistikk, rigging, kraning, vakthold, opprydning og annet arbeid med oppskytingen – uten dere hadde det ikke vært mulig, avslutter saluttlaget.