Mindre personskade. Politiet oppretter sak, heter det videre.

Se oppdateringer fra politiet her