Dette er fordi Kystverket har hatt kurs for nye losaspiranter denne uka. De har blant annet øvd på å gå til og fra kai ved hjelp av anker - en gammel kunst som er viktig å mestre i for eksempel nødsituasjoner.

Årets losaspiranter får variert trening før praksisperioden starter. Fra venstre Torstein Vårlid, Stian Jenssen og Gustav Selnes. Foto: Lill Haugen / Kystverket

18 losaspiranter

Gjennom en tøff rekrutteringsprosess har kysteverket håndplukket 18 losaspiranter som denne uka har øvd på ytterpunkta i yrket. Losene har også øvd på den farligste delen av losyrket – nemlig å klatre om bord, og av fartøyet som skal loses. Dette gjøres oftest fra losbåten, via en leider som henger på skutesida.

I fjor var det hele 226 som sendt inn søknad i håp om å bli statslos. De heldige utvalgte har vært gjennom grundige intervjuer og en rekke praktiske tester. De siste ukene har de blitt kjent med nye arbeidsgivere gjennom kystverket sine introduksjons uker i losyrket i Ålesund.

De er nå inne i den siste uken som består av en mer praktisk tilnærming til selve jobbutførelsen, som skal ruste losaspirantene for mange år i tjeneste. Både VR-simulator og ankerkurs med en tradisjonell lastebåt inngår i denne opplæringen. Foto: Lill Haugen / Kystverket
Losaspirant Svein Magne Sjøen tester VR-simulatoren. Foto: Lill Haugen / Kystverket

Ankerkurs og VR-briller

En tradisjonell frakteskute legger kontinuerlig til og fra kai utenfor Kystverket sitt kontor i Ålesund. Om bord er en gruppe losaspiranter som øver på å legge til kai med anker.

– Å bruke anker til og fra kai er et gammelt håndverk som losaspirantene må kunne. I dag benytter mange fartøy avansert utstyr og teknologi, men vi vet at teknologien kan svikte. Ikke alle har erfaring med denne typen bruk av anker. Som los må du være i stand til å håndtere en rekke ulike fartøy – mange av eldre årgang. Da er det greit å ha prøvd seg på ankertrening i forkant, og ikke prøve det for første gang i en nødsituasjon, sier Jetmund Runde, ansvarlig for rekruttering og opplæring av loser i Kystverket.

Men en viktig del av opplæringa er også å ta i bruk ny teknologi. Losaspirantene har blant annet også hatt øving med Kystverkets nye VR-simulator.

Et knippe av årets losaspiranter på kurs i Ålesund: Fra venstre Bjørnar Joakimsen, Elin Askvik, Thomas Wolden, Anders Chiristiansen og Svein-Magne Sjøen Foto: Lill Haugen / Kystverket

Det farligste en los gjør

Når losen skal om bord eller forlate et fartøy, er det vanlig å klatre over i losbåten. Aspirantene øver derfor på borde- og kvitteoperasjoner fra losbåten.

– Borde- og kvitteoperasjoner er en kritisk del av losene sin arbeidshverdag, og er nødvendigvis den farligste delen av jobben. Derfor er det viktig at aspirantene får opplæring i metodene med instruktør, teste dette, og får rikelig med mengdetrening, sier HMS-RÅDGIVER i lostjenesten, Trond Erik Øverland.

Kilde: Kystverket

De øver også på mann-over-bord-situasjonar. Da blir de kjent med trygghetsrutinene om bord i losbåten dersom en -OB-situasjon skulle oppstå. De får både kjenne på hvordan det er å få en person opp av vannet tilbake og hvordan det er å bli plukket opp fra sjøen. Dette er noe både loser og mannskapet på losbåter øver regelmessig. Foto: Lill Haugen / Kystverket
Lostjeneste feira nylig 300 år, og det er mange hundre år med erfaring.  Losaspirantene lærer fra de beste. Foto: Lill Haugen / Kystverket