Det er Oslo som har høyest andel av bilister som kjører på vinterdekk sommerstid. Hele 22 prosent av bilene som If har hatt inne til skadetaksering i Oslo til nå i juni og juli, har hatt vinterdekk uten pigger.

Vinterdekk med myk gummiblanding gir dårligere trafikksikkerhet på sommerføre, poengterer If.

Økt bremselengde og fare for vannplaning

– Gummiblandinga og mønsteret på vinterdekk er laget for snø- og isføre og kan være svært trafikkfarlig på veien i sommervarmen. Fordi gummien er mykere enn i sommerdekka, får man drastisk lengre bremselengder og dårligere stabilitet i svinger. Mønsteret på tvers i et vinterdekk er dessuten laget for å få godt grep på snø og is. I et sommerdekk er det langsgående riller som er der for å transportere bort vann, og som er helt nødvendige for å unngå eller redusere effekten av vannplaning, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Færrest med vinterdekk i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er fylket som har hatt den desidert laveste forekomsten av vinterdekk på bilene som If har hatt inne til skadetaksering til nå denne sommeren. Kun 1,3 av bilene her i fylket har hatt vinterdekk. Nest best er Innlandet med 4,6 prosent – altså tre ganger så stor andel som i vårt fylke.

Grunnlaget for tallene er 1656 skadetakseringer av If-forsikrede biler i hele landet i den aktuelle perioden, går det fram av ei pressemelding.

«Helårsdekk» fins ikke

Kommunikasjonssjefen advarer også mot såkalte «helårsdekk»:

– En del tror at såkalte overgangsdekk eller kontinentale vinterdekk fungerer året rundt i Norge, men dette er vinterdekk som er laget for å tåle noen tilfeldige besøk på snøføre og passer ikke hos oss. Her i landet har vi to tydelige dekksesonger, og det er derfor nødvendig med to hjulsett som er tilpasset hver årstid, poengterer han.