Gudlaugsdottir har arbeidet med innkjøp og ERP-system i over 20 år, med lengst fartstid i maritim bransje.

– Jeg gleder med til å ta fatt på å bygge opp en strategisk innkjøpsfunksjon for H-fasader gruppen, og det er veldig stas å bli en del av en virksomhet med lang historie og lokal forankring i Norge, sier Sandra Dögg Gudlaugdottir.

Espen Caspersen har lang erfaring innen eiendomspromotering/-salg internasjonalt, samt utdanning innen teknisk tegning (DAK/BIM) og visualisering. Han er allerede innleid for å bistå innkjøpsfunksjonen, men vil fra 1. august være ansatt som service- og ettermarkedsleder hos H-fasader Stette.

– Jeg har et ønske om å bidra med gode løsninger som effektiviserer og øker lønnsomheten, og ikke minst å bidra til enda mer fornøyde kunder, sier han.

Begge de to nyansatte vil ha base på Stette i Ålesund.