Julehandelen i Møre og Romsdal i november og desember vil gå ned med 1,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Totalt vil forbrukerne handle for 5,6 milliarder kroner inkludert mva., viser en fersk julehandelsanalyse fra NHO Service og Handel.   Dette utgjør 11.178 kroner per innbygger i Møre og Romsdal. Innbyggerne her i fylket er de som er ventet å bruke minst på julehandelen per innbygger. Innbyggerne i Oslo bruker i snitt 14.193 kroner, mens snittet for Norge er 12.047 kroner. Julehandelen samlet for Norge i november og desember forventes å bli på 124 milliarder.

- Det er ikke overraskende at julehandelen går litt ned med tanke på tiden vi er inne i. Folk har fått redusert kjøpekraft på grunn av renteøkning og høyere prisnivå. Og med tanke på at vi har hatt to pandemi-år med sterk vekst i julehandelen er det naturlig at vi får en liten dupp i år, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Sterke pandemiår I pandemiårene 2020 og 2021 handlet nordmenn mer enn vanlig og veksten var på henholdsvis 15,3 og 2,0 prosent. Dette skyldtes koronarestriksjonene med stengte utesteder og restauranter, redusert kulturtilbud, hjemmekontor og stengte grenser. Reduksjonene førte til færre kjøp av tjenester, flere kjøp av varer og dermed rekordsalg av varer.

- I år kommer flere til å gå på julebord, spise på restauranter, øke reiseaktiviteten og kjøpe tjenester som man ikke kunne under koronatiden, mens varekjøpet vil svekkes. Vi skal heller ikke undervurdere at folk begynner å utvise mer forsiktighet, på grunn av urolige tider, sier Remme.

Viktige måneder Flere av bransjene henter en stor del av omsetningen i nettopp november og desember og julehandelen er den travleste tiden i året. Særlig innen elektronikk, bokhandel, urmaker og gullsmeder øker omsetningen fra 52 til 98 prosent sammenlignet med en normalmåned, ifølge analysen fra NHO Service og Handel.