Det var i september i fjor at Hogne Worren og Reidar Mjelde lanserte «Tango for To» – en støtteforening som jobber for å styrke kvinnefotballen på Nordvestlandet, med et hovedmål om å etablere AaFK Fortuna som en bærekraftig Toppserieklubb, samt bidra til like muligheter for alle til å spille toppfotball på Sunnmøre. Foreningen har et eget styre og jobber tett opp mot den sportslige avdelingen i AaFK Fortuna. Den baserer seg på medlemmer, og skal gjennom en medlemskontingent, samle inn midler som skal brukes til å hjelpe AaFK Fortuna med å hente spillere dersom det oppstår tilfeller der klubben trenger litt ekstra økonomisk hjelp.

– Vi er en ren medlemsorganisasjon. Vi har ikke eierskap til noen spillere eller noe. «Tango for To» er en ren støtteforening som er medlemsbasert, og det er medlemskontingenten vi kan tilby klubben som hjelp i spesielle tilfeller. Vi er en støttespiller, primært til AaFK Fortuna, men også jentefotballen på Sunnmøre. Vi kan gå inn og støtte enkeltprosjekt hvis vi får en forespørsel eller om vi beslutter det selv. Men det er hele laget vi støtter opp om, fronter og ønsker å løfte frem, bekrefter styret i «Tango for To», som består av Hogne Worren, Reidar Mjelde, Berit Westad og Kine Berild Norheim.

«Tango for To» bidro sterkt til at AaFK Fortuna kunne hente Laura Gashi (i midten) til klubben. Foto: Kristian Moe

Bidro til signering

Da AaFK Fortuna bekreftet signeringen av Laura Gashi, rettet klubben en stor takk til «Tango for To» på sin egen hjemmeside og skrev at uten hjelp fra støtteforeningen hadde ikke signeringen vært mulig. Gashi ble dermed den første spilleren «Tango for To» bidro til å få til klubben.

– Dette var et tilfelle der klubben hadde gjort en god jobb med å identifisere en spiller de virkelig ønsket, og kom til oss og spurte om økonomisk drahjelp for å gjennomføre signeringen. Vi tok ei beslutning basert på gode innspill, ble enige og valgte å forskuttere midler som hjalp med å få overgangen i boks. Egentlig før vi har kommet skikkelig i gang, men det var likevel bærekraftig, forteller Hogne Worren.

Trenger medlemmer

Selv om «Tango for To» allerede har vist hva de kan bidra med i form av støtte til spillerkjøp, må foreningen være forberedt og klar til å bidra med ytterligere midler i framtida dersom behovet skulle oppstå. For å kunne være godt nok forberedt og være de nødvendige stegene foran, trenger «Tango for To» medlemmer.

– Nå vil vi forberede oss slik at vi kan ha midler klar til når det skulle bli behov for det. Vår oppgave nå er å skaffe midler til kassa. For at vi skal klare det trenger vi medlemmer, jo flere desto bedre. Jo flere medlemmer vi får, desto sterkere blir AaFK Fortuna, satsingen og verdigrunnlaget for alle jentene i regionen vår, sier Reidar Mjelde.

– Så vi håper derfor at næringslivet, privatpersoner og engasjerte publikummere vil melde seg inn. Vi trenger all den støtten vi kan få og er avhengig av respons for å lykkes med dette! Vi appellerer derfor til dugnadsånden om å være i lag. Alle som blir med kommer til å bidra til å bygge regionen vår og fremme forbilder, samt være med på en fantastisk verdibyggende satsing som kommer mange til gode i flere år fremover. Det er ekstremt viktig at vi har et flaggskip som kan vise vei på Nordvestlandet, og dette kan være forskjellen på opprykk eller ikke, legger et entusiastisk styre til.